K I N G P O P

Artist business
Social media launch
Customized content marketing
Incubation and operation
艺人商务
社媒投放
定制化内容营销
孵化及运营
拥有多年的艺人合作经验和资源,为品牌匹配最优性价比的明星营销方式。
整合平台内优质达人,定制/把控内容出品,优化投放效率。

凭借用户洞察能力和资源整合能力,为品牌提供宣传和推广服务。

通过孵化和签约的模式,构建以当代女性生活方式为核心的达人矩阵,包含明星博主化

KINGPOP
INTERACTIVE
首页                合作案例               服务介绍                       关于我们